Print

TAQWIM PERSEKOLAHAN 2018

Written by Super User. Posted in TAQWIM PERSEKOLAHAN 2018

 
TAQWIM 2018
PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
1 02.01.2018 31.01.2018 23 11
01.02.2018 28.02.2018 20
01.03.2018 16.03.2018 11
JUMLAH HARI 54
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1
17.03.2018 25.03.2018 9
26.03.2018 31.03.2018 5 11
01.04.2018 30.04.2018 21
01.05.2018 31.05.2018 23
01.06.2018 08.06.2018 6
JUMLAH HARI 55
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2
09.06.2018 24.06.2018 16
2 25.06.2018 30.06.2018 5 8
01.07.2018 31.07.2018 22
01.08.2018 17.08.2018 13
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1
18.08.2018 26.08.2018 9
27.08.2018 31.08.2018 5 11
01.09.2018 30.09.2018 20
01.10.2018 31.10.2018 23
01.11.2018 23.11.2018 17
JUMLAH HARI 65
CUTI AKHIR TAHUN 5
24.11.2018 31.12.2018 38