Print

OBJEKTIF

Written by Super User. Posted in OBJEKTIF

objektif

 

         icon Memastikan Wujudnya Celik Akal Dan Celik Agama Di Kalangan Anak-Anak Islam Negeri Perak.
      icon Meningkatkan Kualiti Disamping Menambahkan Kuantiti Institusi-Institusi Pengajian Agama Negeri Perak Ditahap Yang Maksimum.
      icon Memastikan Ahli Fikir Islam Lahir Di Negeri Perak.
      icon Menerapkan Nilai-Nilai Islam Di Setiap Peringkat Kehidupan Masyarakat.
      icon Melahirkan Generasi Yang Berwawasan, Mampu Mengimbangkan Antara Keperluan Rohani Dan Jasmani Untuk
             Memperoleh Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat.